O blogu

Blog SZTUKA OPOWIADANIA, prowadzony przez Jarka Kaczmarka z „Grupy Studnia O.”, ma być miejscem spotkania i wymiany doświadczeń osób zainteresowanych opowiadaniem – środowisk artystów, animatorów kultury, edukatorów i wszystkich miłośników tej sztuki, która rozwija się w Polsce i na całym świecie w różnorodnych formach i kontekstach kultury. Blog będzie miejscem prezentacji sylwetek i dorobku polskich i zagranicznych opowiadaczy, upowszechniania metod wykorzystania sztuki opowiadania w edukacji i animacji kultury (scenariusze warsztatów, relacje z wydarzeń i projektów) czy wreszcie udostępnienia opowieści w formie literackiej i nagrań audio. Wszystkie zebrane materiały mają służyć uporządkowaniu i popularyzacji wiedzy o sztuce opowiadania, która jest fascynującą, niełatwą do zdefiniowania dziedziną kultury, czerpiącą z jednej strony z dorobku kultury tradycyjnej i literatury, z drugiej rozwijając się w formach odpowiadających współczesnym potrzebom i wrażliwości.

Blog powstał w ramach programu stypendium przyznanego Jarkowi Kaczmarkowi przez Ministerstwo Kultury i dziedzictwa Narodowego w 2015 roku.